Ümberlükatud tõekspidamised

Allolev info pärineb meie tänastest kogemustest Eesti turul.

Sihitud turundus on kallis ja tulemused kesised
Oleme tänaseks tõestanud, et sihitud turunduse tulemused on 4-6 korda paremad kui allahindluse ja kahuriga kliente turult püüdes. Ning lisaks – kui tundub, et on kallis siis alati võib rääkida teemal: jagame tulemusi.

Kuid ennekõike on sihitud turundus mõõdetav – rahas mõõdetav. Kui asi on mõõdetav, saab öelda, kas on kallis või mitte.

Segmenteeritud ja sihitud info saatmisel on vaja teha väga palju tööd
Sageli tehakse isegi ühe kirja saatmisel kõikidele klientidele nii palju käsitööd, et tänaste vahenditega kulub 20 erineva sisuga kirja koostamiseks sama palju aega kui varemalt ühe kirja koostamiseks.
Pimepostitust optimeerida on kallim kui tervet piirkonda täis postitada
Oleme tänaseks optimeerinud kolme suure postitaja postituspiirkondi. Optimeerinud linnaosade ja külade täpsuseni. Aastased kokkuhoiud postituselt on suurusjärgus 7000–12 000€. Lisaks tekib täpsemast postitamisest lisatulu. Siin on mitmeid tulemusi: poe käibe kasv 18%. Uutes postituspiirkondades on käibe kasv 6% suurem kui ülejäänud piirkondades.
Segmenteeritud info saatmisel võib küll parem tulemus olla aga kuna sihtgrupid lähevad nii väikeseks, siis sellega midagi ei teeni
Oleme nõus, et väga väikseks ei ole mõtet sihtgruppidega minna – see ei ole rahaliselt mõistlik. Oleme jätnud ühe sihtgrupi minimaalseks suuruseks 1000 klienti. Tänased tulemused näitavad, et 1000 kliendile sihitud pakkumise saatmine teeb samapalju käivet kui 15 000 kliendile “tapeedi“ saatmine. Suures plaanis teevad segmenteeritud uudiskirjad rahaliselt 4-6 korda paremaid tulemusi kui uudiskiri kus pakutakse kõigile kõike.
Kliendile pakutav allahindlus on väga oluline
Enamus tehtud sihitud pakkumistest ei räägi allahindlusest või väga heast hinnast. Ning tulemused nii rahas kui avamistes/klikkides on kordi paremad kui “allahindlus -50%” kirjadel.

Kui muid argumente enam ei ole jääb hind õigustatult kõige esimeseks tegijaks. Tänastest tavapakkumistest 70% või rohkem on pealkirjadega, stiilis „suur allahindlus“ „veel soodsam hind“. 

E-kanalid on odavad ja head ja peaks kogu kommunikatsiooni e-kanalitesse viima
Järgnev arvutus on tehtud Eestis tegutsevate firmade keskmiste põhjal. Ning juhul kui kliendilt küsitakse e-posti aadressi, telefoni ja postiaadressi.
– 80% kliendibaasist on olemas postiaadressid
– 70% kliendibaasist on olemas telefonid
– 60% kliendibaasist on olemas e-mailid
– Sellest hulgast 75% lubab oma e-maili aadressile infot saata – st 45% kliendibaasist
– Sellest hulgast omakorda 75% on „elusolevad“ e-maili aadressid – st 35% kliendibaasist
– Elusolevatest e-mailidest reageerib infole 40% (on vähemalt korra aastas uudiskirja avanud). See tähendab, et e-mailiga pääseb suhtlema tegelikult 15-20% kogu kliendibaasist.
Kui numbritesse süveneda – ei ole just kõige parem plaan loota ja uskuda e-kanalitele.
Meil on postituspiirkonnad optimeeritud
Mille järgi? Aastate jooksul tekkinud kõhutunde järgi, et näiteks kui Jõhvis on pood siis kindlasti tuleb Sillamäelt kõvasti rahvast (vihje – tavaliselt ei tule). Meie oleme mõõtnud ja optimeerinud postituspiirkondi mobiilpositsioneerimise andmete ja kliendibaasi aadressandmete põhjal. Nendele andmetele tuginedes võime väita, et 40% Teie postituspiirkondadest on valed. Raha põleb heleda leegiga. Saab oluliselt paremini, tegelikult ka ;).
Palju klikke tähendab head tulemust (st. ka palju raha)
Klikil ja rahal võib olla omavaheline seos kuid paljudel juhtudel see siiski nii ei ole. Näiteks asju mida uudiskirjas klikitakse, ei tulda poodi ostma. Samas on asjad mille klikitavus on keskmisel tasemel kuid enamus klikkijatest tulid poodi ja ostsid ka selle asja ära. Kui analüüsida tavauudiskirjade raha ja kliki vahelisi seoseid siis enamjaolt palju klikke ei tähenda palju raha.