1651
Analüüsi enne ja siis tegutse!

Turundusanalüütika

Klient on oluline ütlevad kõik ettevõtted! Aga tegelikult? Kas sa oled valmis panustama kliendisuhtesse, mis ei ole masspostitus, vaid võtab arvesse klientide soove ja eripära?

Oleme lähedalt kokku puutunud 15 Eestis tegutseva keskmise ja suure ettevõtte kliendikäitumise ja lojaalsusprogrammide analüüsiga. See teadmine pakub võimaluse olla suurimate kogemustega turundusanalüütika tegija turul.

Oleme kui sisseostetud meeskond, kes lisaks analüüsile viib ka tegevused koos kliendiga ellu. Oleme oma klientidele tihedalt abiks nii tegevuste elluviimisel, tulemuste mõõtmisel kui uute sisendite andmisel.

Üks asi veel- raha. Sihitud turundus on olulselt tulemuslikum ja kasumlikum ning aitab olemasolevaid ressursse massturundusest oluliset nutikamalt uut raha teenima panna.

Tänased kasutajadMida teeme

Peamiselt on meie klient kliendibaasiga firma, kellel on soov teha suhtlus oma klientidega:

  • Personaalseks
  • Rohkem sihituks
  • Rahas mõõdetavaks

Klientide seas on enamjaolt B to C ettevõtted kuid on ka B to B baasidega firmasid.

Oskame kokku viia erinevat infot: füüsilise poe tulemused sotsiaalmeedia, pimepostituse või e-uudiskirjaga. Sõltuvalt olukorrast saab mõõta ka välimeedia, raadio, prindi tulemusi rahas.
Eesmärk on aru saada, palju turundusega raha teenitakse. Klikid ja fame pole niivõrd olulised.

 

  • Klientide ostukäitumise analüüs, segmenteerimine
  • Kliendiandmete korrastus
  • Lojaalsusprogrammide väljatöötamine
  • Sihitud kliendisuhtluse elluviimine
  • Tulemuste mõõtmine rahas (mitte klikkides ja laikides)