1651
Analüüsi enne ja siis tegutse!

Turundusanalüütika

Oleme analüüsinud 20 Eestis tegutseva keskmise ja suure ettevõtte lojaalsusprogramme ja klientide käitumist. Nendest firmadest 16 on need, kellega tehtud personaalseid ja mõõdetavaid kampaaniaid. Mõõtmine tähendab meie jaoks rahalise tulemuse, mitte klikkide ja laikide mõõtmist.

See teadmine pakub võimaluse olla suurimate kogemustega turundusanalüütika tegija turul.

Oleme kui analüütika tiim, kes uurib välja, kuidas kliendid käituvad. Mida nad ostavad, kuidas nad ostavad, miks nad ostavad ja paljud neist tegelikult ostavad. Leiame üles erisused mida kasutada turunduses ja müügis. Ning siis viime koos sihitud tegevused ka ellu, mitte ei jäta analüüsi kokkuvõtet riiulile seisma.

Miks elluviimine on oluline: 90% juhtudel ei ole aega ja teadmisi, et personaalne kliendisuhtlus tööle panna. Seepärast oleme abiks nende asjade ärategemisel. Üks oluline põhjus veel – personaalse turunduse tulemused on enamjaolt kordi paremad kui „kõikidele kõike“ saates. Seepärast oleks kahju vaadata kui potentsiaal kasutamata jääb.

Kes on klientMida teeme

Ettevõtted, kellel on:

 • kliendibaasid (nii BtoC kui BtoB)
 • tunne, et peale allahindluse peab olema ka muid võimalusi klient ostma kutsuda
 • teadmine, et analüütikast annab välja keerata hulga lisakäivet
 • soov aru saada kuidas nende kliendid käituvad
 • soov teha oma kliendisuhtlus personaalseks ja rahas mõõdetavaks

 • Klientide ostukäitumise analüüs
 • Kliendiandmete korrastus
 • Segmenteerimine
 • Personaalne kliendisuhtlus
 • Lojaalsusprogrammi tegelik töölepanek
 • Tulemuste mõõtmine rahas (mitte klikkides ja laikides)
 • Olulise info liitmine: kassainfo+meilitarkvara+sotsiaalmeedia+CRMi andmed+Excelid jms