1648
Uuri, kus liigub sinu kient.

Sisepositsioneerimine

Keskuste ja poodide sees inimeste liikumise mõõtmine. Saab mõõta ka õueala, et aru saada, mitu % õues liikujatest poodi tuleb. Lahenduse saab üles panna nii ajutiselt kui alaliselt.

Keskused saavad vastused järgmistele olulistele küsimustele:

 • Palju on korduvaid külastajaid?
 • Kas kampaania ajal tulevad uued kliendid või olemasolevad?
 • Kas kampaania ajal viibitakse kauem keskuses?
 • Kui suunaviitu muuta, kas läheb suurem % klientidest 2. korrusele?
 • Kui keskusesiseselt teha muudatusi siis kuidas kliendid nendele reageerivad (viibivad kauem või vähem või korduvad külastajad kaovad jms)?
 • Kas sarnast tüüpi poed käituvad samamoodi või erinevalt?
 • Millised poed tekitavad omavahel sünergiat (poodide vahelised seosed)?
 • Kas ankurrentniku kampaania toob külastusi ka teisele poodidele – millistele?
 • Kas kampaania ajal tulevad uued kliendid või olemasolevad?

Poed saavad vastused järgmistele olulistele küsimustele:

 • Kaua kliendid poes viibivad (kas pikem aeg tähendab ka rohkem tsekke?)
 • Kuidas klientide liikumine muutub kui poe sisustust muuta?
 • Mitu % koridoris /õues liikujatest poodi tuleb. Kas uus vaateaken parandab olukorda
 • Kui poel ei ole kliendikaarti siis saab teadmise, palju käib vanu, palju uusi kliente?
 • Kui on vaja määrata poele parim asukoht siis saab nii linnaruumi kui keskusesse panna üles ajutise lahenduse, et hinnata rahva liikumist erinevates kohtades.

Välispositsioneerimine

Tänaste tehnoloogiate põhjal kõige täpsem võimalus jälgida masside liikumist. Pildile jäävad kõik, kellel telefonid taskus. Info ei ole personaalne, näeme masse. 

Kaardile saab kanda vabalt valitud punkti (nii Teie poe kui konkurendi poe) ning minna ajas tagasi kuni 2010, et vajadusel võrrelda muutusi.

Leiame vastused küsimustele:

 • Kus elavad inimesed kes käivad Teie poes/keskuses/sündmusel/teeninduspunktis?
 • Kus elavad inimesed kes käivad konkurentide poodides?
 • Mis piirkondadesse suunata reklaami?
 • Kuidas kampaaniad mõjutavad piirkonniti inimeste käitumist?
 • Kuidas turundust optimeerida?

SisepositsioneerimineVälispositsioneerimine
Lahenduse saab panna üles nii ajutiselt (alates ühest kuust) kui alaliselt.
Sõltuvalt küsimuste püstitusest saab valida soodsa, keskmise või kallima lahenduse.

Sisepositsioneerimine kasutab WiFi andmestikku. Kaardile jäävad kõik telefonid kellel on vaikimisi WiFi aktiivne.

Oleme analüüsinud 4 keskuse klientide liikumist ning teinud lisaks 2 väliprojekti.

 • Suurlinnade keskuste külastajatest näeme 70-80% (võrreldes ukseloendurite andmetega)
 • Väikelinnades on see number 45-55%
 • Õues liikujatest jääb kaardile 35%

Riistvara poole eest kannavad hoolt PMR IT Consulting, Atea, 3K Group.
Kasutame maailmaklassi seadmeid: Ruckus.
Ruckuse seadmetega saab lisaks sisepositsioneerimisele kvaliteetselt katta ka kogu WiFi võrkude vajaduse ning ka kogu IOT valdkonna

Välispositsioneerimine kasutab mobiilioperaatorite GSM andmestikku. Kaardile jäävad kõik, kellel on telefonid taskus.

Oleme positsioneerinud 19 Eesti keskust ja nende konkurenti – kokku 38 keskust ja poodi. 

Lisaks on välispositsioneerimist kasutanud 14 Eestis tegutsevat jaeketti, et saada aru – kus elavad kliendid kes käivad nende ja nende konkurentide poodides. Ning millised on piirkonnad, kuhu on kõige lihtsam laieneda.